Kontakt

Målet är att medlemmarna spontant tar kontakt med varandra för att fördjupa samverkan och utveckla nya idéer och kunskap som kan leda till nya tjänster och produkter. Kontaktinformation finns tillgänglig för medlemmar på medlemssidorna.

Vårt kontor är inte alltid bemannat. Kontakta oss före besök.

Kontaktinfo

E-post: info@foretagsringen.se